Privacy Policy

Deze Privacy Policy geeft een overzicht van alle informatie met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens door Botang.be, een bedrijf in eigendom van Koycu Group B.V. geregistreerd onder de Belgische wetgeving te Boomgaardstraat 322, 2600 Antwerpen, onder ondernemingsnummer BE 0631.895.909, hierna genoemd Botang, wij of ons.

Botang hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en het naleven van uw keuzes. U heeft de volledige controle over alle gegevens die op uzelf betrekking hebben. Zowel persoonlijke als niet-persoonlijke gegevens en informatie die worden verzameld, worden beschermd volgens de hoogste normen voor privacy en gegevensbescherming die wereldwijd worden aangenomen. We streven ernaar om u een veilig gevoel te geven wanneer we uw gegevens verzamelen of delen, en daarom willen we transparant zijn over hoe we de informatie over u verzamelen, gebruiken, delen en opslaan en over de keuzes die voor u als betrokkene beschikbaar zijn.

Als zodanig gaat deze Privacy Policy over hoe we omgaan met de persoonlijke informatie van klanten en gebruikers van Botang (de Privacy Policy). De Privacy Policy is van toepassing op de Botang-website, op www.botang.be (de Website), evenals op uw gebruik van of toegang tot een van onze (online) diensten.

We behouden ons het recht voor om op elk moment wijzigingen aan te brengen in deze Privacy Policy. We zullen u op de hoogte stellen wanneer er updates worden doorgevoerd om u de mogelijkheid te geven om eerder gegeven toestemming in te trekken of om verder gebruik van uw gegevens te weigeren. Het is mogelijk dat we de Privacy Policy moeten bijwerken in geval van nieuwe ontwikkelingen, activiteiten, online diensten of wanneer de toepasselijke wetgeving verandert.

 1. Wanneer is deze Privacy Policy van toepassing?

Deze Privacy Policy is van toepassing op de verwerking van persoonsgegevens van alle relaties van Botang en gebruikers van de Website. We bieden u een hoge mate van controle over uw persoonlijke gegevens, ongeacht of u een EU-burger bent of niet. We zullen u duidelijk informeren wanneer er om informatie wordt gevraagd die u persoonlijk identificeert, en u hebt de keuze om deze al dan niet te verstrekken.

 1. Gebruik van persoonlijke gegevens

Om u de functionaliteiten van de Website aan te bieden en voor het technisch en functioneel beheer daarvan.

 • Waarom?

We streven ernaar om onze Website gemakkelijk toegankelijk te maken en u de best mogelijke ervaring en functionaliteiten te bieden. We verwerken technische gegevens van iedereen die onze website bezoekt en gebruikt om deze te beheren en de prestaties ervan te verbeteren. Mogelijk moeten we uw persoonlijke gegevens ook verwerken zodat u uw gegevens (of voorkeuren) kunt opslaan om uw apparaat te configureren om u een gepersonaliseerde ervaring te bieden. De functionaliteiten van de Website komen grotendeels tot stand door het gebruik van cookies.

 • Hoe?

Hiervoor verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming. Bij het bezoeken van onze Website wordt u gevraagd om toestemming te geven voor het gebruik van cookies. Het is ook mogelijk om alle cookies te weigeren, al kan dit gevolgen hebben voor de functionaliteiten van de Website.

 • Wat?

Wij verwerken alle persoonsgegevens die u heeft ingevoerd op onze Website of die worden gegenereerd door het gebruik van onze cookies, waaronder uw IP-adres en welke internetbrowser u gebruikt.

 • Hoe lang?

De opslag hiervoor verschilt per cookie. Lees hieronder meer over cookies. Gegevens die voor dit doel worden verzameld, worden echter nooit langer dan 2 jaar bewaard.

Voor het beantwoorden van uw vragen en het afhandelen van klachten

 • Waarom?

Als u contact met ons opneemt op ons kantoor of via een contactformulier op onze Website, zullen wij uw persoonsgegevens gebruiken om uw vraag te beantwoorden of een klacht te behandelen.

 • Hoe?

Wij verwerken uw persoonsgegevens op basis van toestemming en gerechtvaardigd belang. Waar mogelijk zullen we uw toestemming vragen voordat u contact met ons opneemt, bijvoorbeeld via het contactformulier. In elk ander geval wordt ons legitieme belang gevormd door onze intentie om uw klachten en vragen zorgvuldig te behandelen om ons bedrijf naar behoren te laten verlopen en te verbeteren.

 • Wat?

Wij verwerken uw naam, contactgegevens, uw correspondentie met Botang over uw vraag of klacht en alle andere persoonlijke informatie die nodig is om uw vraag te beantwoorden of uw specifieke vraag en/of klacht te behandelen. Als u in een bericht of correspondentie met ons nog meer persoonlijke gegevens opneemt, kunnen wij dit ook verwerken.

 • Hoe lang?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als nodig is om uw verzoek af te handelen of de klacht af te handelen, plus een extra maand, waarna de gegevens uit onze systemen worden verwijderd.

Om een juiste handhaving en respect voor uw rechten in deze Privacy Policy te garanderen

 • Waarom?

Als gevolg van de rechten die u worden verleend door, onder andere, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG), die u kunt vinden in Sectie 7 van deze Privacy Policy, verwerken wij uw persoonlijke gegevens om uw verzoeken aan ons in verband hiermee uit te voeren en te beheren. Als u bijvoorbeeld gebruik wilt maken van uw recht om te worden vergeten, moeten we een minimale hoeveelheid gegevens vastleggen om ervoor te zorgen dat we geen contact meer met u opnemen.

 • Hoe?

De verwerking van deze persoonlijke gegevens is gebaseerd op onze wettelijke verplichting om onze betrokkenen een manier te bieden om hun rechten uit te oefenen.

 • Wat?

Wij verwerken contactgegevens zoals uw e-mailadres en persoonlijke gegevens zoals uw naam.

 • Hoe lang?

Vanwege de aard van dit doel, moeten we deze informatie voor onbepaalde tijd bewaren.

Voor relatiebeheer en marketing

 • Waarom?

Botang gebruikt de informatie in de database met contractuele relaties om u nieuwsbrieven te sturen en om u anderszins op de hoogte te houden van ontwikkelingen binnen Botang of gelieerde entiteiten. We gebruiken uw persoonsgegevens ook voor de ontwikkeling, uitvoering en analyse van marktonderzoeks- en marketingstrategieën.

 • Hoe?

Hiervoor verwerken wij uw persoonsgegevens op basis van uw toestemming. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken.

 • Wat?

Hiervoor verwerken wij uw contactgegevens zoals uw adres en e-mailadres en persoonlijke gegevens zoals uw naam en geboortedatum, contactvoorkeuren en correspondentie met ons.

 • Hoe lang?

Persoonsgegevens worden maximaal 10 jaar na beëindiging van onze relatie bewaard. Na deze periode worden uw persoonsgegevens uit onze systemen verwijderd.

Voor het aanmaken van uw account en het verwerken van uw bestelling

 • Waarom?

We gebruiken persoonlijke gegevens voor het aangaan van relaties met (potentiële) Botang-klanten en voor het uitvoeren van onze contractuele verplichtingen wanneer uw een bestelling heeft geplaatst. De overeenkomst treedt in werking vanaf het moment dat u een bestelling doet. Wij hebben uw gegevens nodig voor het verwerken van de bestelling, het aanmaken van een account, het opsturen van de bestelling en de afhandeling van de betaling.

 • Hoe?

  We verwerken persoonsgegevens voor dit doel op basis van ons contract met u en gerechtvaardigd belang. We doen dit op basis van het contract dat u bent aangegaan met Botang voor de levering van door u bestelde producten. Ons gerechtvaardigde belang om uw gegevens te verwerken vloeit voort uit onze intentie om te voldoen aan de toepasselijke wetgeving.

 • Wat?

Voor dit doel verwerken wij uw contactgegevens zoals uw (bezorg)adres, telefoonnummer en e-mailadres, persoonlijke gegevens zoals naam en geboortedatum, geslacht, betalings- en kredietinformatie, bestelgeschiedenis en andere gegevens die in onze database zijn opgeslagen met alle relaties van Botang.

 • Hoe lang?

Uw persoonlijke gegevens worden tot 7 jaar bewaard na het einde van onze relatie met u. Na deze termijn worden uw persoonlijke gegevens uit onze systemen verwijderd.

 1. Cookies

Botang maakt op de Website gebruik van cookies. Een cookie is een klein en eenvoudig bestand dat op de harde schijf van een computer kan worden opgeslagen. De cookies van Botang zijn slechts tijdelijk, niet permanent.

 • Functionele cookies

Botang gebruikt een cookie om te zien of een bezoeker van onze Website de cookies accepteert of niet. Deze functionele cookies registreren uw toestemming en voorkeuren.

 • Analytics-cookies

Analytics-cookies worden door Botang gebruikt om informatie te verzamelen over hoe onze bezoekers de Website gebruiken. We kunnen bijvoorbeeld bijhouden hoe lang bezoekers op bepaalde webpagina’s blijven en welke delen van de Website ze bezoeken. We gebruiken de informatie die wordt verzameld door analytische cookies in geaggregeerde vorm, wat betekent dat de informatie niet kan worden herleid tot één persoon. 

 • Cookies van derden

Bepaalde functies op onze Website worden geleverd door een derde partij. Wij zullen u hiervan altijd op de hoogte brengen door duidelijk de naam van de derde te vermelden. Sommige van deze functies maken gebruik van hun eigen cookies.

Overzicht cookies: 

Cookie Naam Type Beschrijving Eigenaar Verloop
Woocommerce_cart_hash, Woocommerce_items_in_cart, Wp_automatewoo_visitor, Wpwoocommerce_session. Functioneel Deze cookies worden gebruikt om informatie bij te houden en op te slaan over de aanpassingen van het winkelmandje van de bezoeker WooCommerce Zolang de sessie duurt
WordPress_logged_in, wp-settings, wp-settings-time Functioneel Deze cookies worden gebruikt door WordPress om tijdelijk informatie bij te houden over de bezoeker WordPress Minder dan 1 jaar
ga, _gac_UA, _gaexp, _gid, _gat Analytics Deze cookies worden gebruikt om tijdelijk (anoniem) informatie op te slaan over bezoekers van de Website. Hierdoor kunnen wij een goed beeld krijgen van hoe bezoekers onze Website gebruiken zodat we de Website gebruiksvriendelijker kunnen maken. Google Zolang de sessie duurt (behalve _ga = 2 jaar)
Siteground Derde partij   Siteground  

 

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt geïnformeerd zodra u een cookie ontvangt of om cookies te deactiveren. Dit kan betekenen dat onze Website mogelijk niet optimaal functioneert.

We geven u de mogelijkheid om uw toestemming te geven voor het gebruik van cookies wanneer u de website voor het eerst bezoekt. Als u deze cookies op een later tijdstip wilt uitschakelen, kunt u onderstaande instructies volgen.

Hier bieden we wat specifieke informatie over cookies voor de meest gebruikte browsers, en meer specifiek hoe u deze kunt uitschakelen:

Cookies en Internet Explorer, zie: https://privacy.microsoft.com/en-us/privacy#maincookiessimilartechnologiesmodule

Cookies en Firefox, zie: https://support.mozilla.org/en-US/kb/enable-and-disable-cookies-website-preferences

Cookies en Google Chrome, zie: https://policies.google.com/technologies/managing?hl=en

Cookies en Safari, zie: https://www.apple.com/legal/privacy/en-ww/cookies/

Cookies en Opera, zie: https://help.opera.com/en/latest/web-preferences/

 1. Minderjarigen

We staan erop om geen persoonlijke gegevens van kinderen jonger dan 16 jaar te verwerken, tenzij dit expliciet is toegestaan door een ouder of wettelijke voogd. Omdat het echter moeilijk is om te achterhalen of we dit doen, raden we u ten zeerste aan om ons hiervan op de hoogte te stellen als u redenen heeft om aan te nemen dat we de persoonsgegevens van een minderjarige verwerken. We zullen deze persoonlijke gegevens onmiddellijk verwijderen.

 1. Welke partijen hebben toegang tot uw persoonsgegevens?

Binnen Botang hebben onze medewerkers, contractanten, agenten en bestuurders toegang tot persoonsgegevens, maar alleen voor zover nodig om hun individuele taken naar behoren uit te voeren.

Botang deelt alleen persoonlijke informatie met derden als dit nodig is om het toepasselijke doel te dienen zoals hierboven uiteengezet. Wanneer een derde partij uw persoonsgegevens verwerkt, is dit alleen mogelijk volgens de instructies van Botang. Zij treden daarom op als onze gegevensverwerker. In alle gevallen zullen we ervoor zorgen dat derden die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om ons beoogde niveau van privacy en veiligheid te behouden. Met de gegevensverwerker(s) sluiten wij de benodigde overeenkomst, waarbij wij verplichtingen opnemen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens alleen worden verwerkt zodat de gegevensverwerker zijn plicht kan vervullen om ons diensten te verlenen.

Onder deze voorwaarden hebben de volgende derde partijen toegang tot uw persoonsgegevens:

 • Informatie over uw gebruik van onze website en andere informatie die u via cookies en vergelijkbare technologie ontvangt, wordt gedeeld met webanalyses en sessie-opname programma’s zoals van Google.

In alle andere gevallen worden uw persoonlijke gegevens niet aan derden verstrekt, tenzij wettelijk verplicht. Botang zal uw persoonlijke gegevens nooit verkopen.

 1. Beveiliging

Uw persoonlijke gegevens worden te allen tijde veilig opgeslagen. Wij waarderen de bescherming van uw privacy. We hebben strenge beveiligingsmaatregelen genomen om uw gegevens te beschermen tegen verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking, wijziging of vernietiging. We zorgen er verder voor dat persoonlijke gegevens alleen toegankelijk zijn voor die specifieke personen die geautoriseerd zijn op basis van hun functie.

Daarnaast hebben we maatregelen geïmplementeerd om uw veilig bezoek aan en gebruik van onze Website te garanderen. Zo voorkomen we misbruik van uw gegevens. Deze maatregelen omvatten computerbeveiliging en beveiligde bestanden en faciliteiten. Uw verbinding met onze website is veilig door activering van Secure Socket Layer (SSL).

Botang heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om inbreuken op de gegevensbescherming te voorkomen, te identificeren, te rapporteren en aan te pakken. Indien zich echter een datalek voordoet, zal Botang, zonder onnodige vertraging en waar mogelijk, niet later dan 72 uur na de melding, de inbreuk op persoonsgegevens melden aan de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 1. Uw rechten

Als eigenaar van de persoonsgegevens heeft u de volgende rechten:

 • Recht op toegang: u hebt het recht om een ​​kopie te ontvangen van de persoonlijke informatie die we over u hebben om te verifiëren dat we de gegevens rechtmatig verwerken.
 • Recht op correctie: u kunt verzoeken om onvolledige of onjuiste informatie die we over u hebben, te corrigeren of aan te vullen.
 • Recht om “vergeten” te worden: als er geen goede reden is om uw persoonlijke gegevens te bewaren, zullen we de verwerking stopzetten. U heeft ook het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens te verwijderen.
 • Recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens: u kunt een verzoek indienen om uw persoonsgegevens tijdelijk of permanent niet te verwerken.
 • Recht op overdraagbaarheid: u kunt een verzoek indienen tot overdracht van uw persoonsgegevens aan een door u aangewezen persoon of instelling.
 • Recht om bezwaar te maken tegen verwerking: onder bepaalde omstandigheden kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van persoonsgegevens.
 • Recht om toestemming in te trekken: u heeft ook het recht om uw eerder verleende toestemming voor de verwerking van uw persoonsgegevens in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Earth2Reviews.
 • Recht om een klacht in te dienen: we willen u ook informeren en eraan herinneren dat u een formele klacht kunt indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit als u denkt dat uw privacyrechten zijn geschonden.

Koycu Group B.V.

 • Boomgaardstraat 322, 2600 Antwerpen
 • info@botang.be

Externe links

Onze Website kan links naar andere websites weergeven. Tenzij deze andere websites zijn aangesloten bij Botang, zijn wij niet verantwoordelijk voor het privacybeleid dat deze andere websites gebruiken, noch voor de inhoud en beveiliging ervan. We raden u aan om uzelf te informeren door het privacybeleid op deze websites te lezen.

Vragen of opmerkingen?

Mocht u na het lezen van dit privacybeleid nog vragen hebben of suggesties of opmerkingen hebben over de inhoud, dan kunt u altijd contact met ons opnemen via: E-mailadres.

Laat het ons weten als u, om welke reden dan ook, van mening bent dat we de principes in deze Privacy Policy niet hebben nageleefd. We zullen ons best doen om zo snel mogelijk correcties aan te brengen.