Verzenden

Botang zal de grootste mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van een Bestelling van een Product.

Botang behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaande kennisgeving de bestelhoeveelheid te beperken of service aan een Klant te weigeren. In het geval dat Botang een Bestelling wijzigt of deze volledig annuleert, zal Botang proberen de Klant onmiddellijk hiervan op de hoogte te stellen.

Met inachtneming van hetgeen hierover in deze Algemene Voorwaarden is vermeld, zal Botang geaccepteerde bestellingen zo snel als mogelijk uitvoeren. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een Bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan bericht uiterlijk 30 dagen nadat de Bestelling is geplaatst. De Klant heeft in dat geval het recht om de Bestelling zonder kosten te annuleren en heeft recht op restitutie.

Kosten voor verzending worden gedragen door de Klant. De verzendkosten zijn afhankelijk van het totaalbedrag van de Bestelling en het land van levering. Voor Bestellingen vanaf €35 naar Nederland en België betaalt de Klant geen verzendkosten. Voor Bestellingen lager dan €35 of Bestellingen naar andere landen betaalt de Klant een standaardtarief van €5,99.

Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij Botang tot het moment van bezorging aan de Klant, tenzij duidelijk anders is overeengekomen.

Als het afleveradres van de Klant onjuist of onvoldoende gespecificeerd is, of als het pakket niet door de Klant wordt opgeëist, wordt het pakket teruggestuurd naar Botang. De Klant is aansprakelijk voor de kosten van een nieuwe verzending.