Veelgestelde vragen

1. Bestellen

De Klant sluit een wettelijk bindende overeenkomst af met Botang, met inachtneming van het bepaalde in Artikel 2, op het moment dat de Klant de Bestelling plaatst en de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden accepteert en Botang deze Bestelling accepteert.

De volledige aankoopprijs wordt onmiddellijk voldaan bij het plaatsen van een Bestelling door het opgeven van krediet- of debietgegevens bij de Bestelling door de Klant. Enkel bestellingen voor afhaal kunnen ter plaatse contant worden betaald.

2. Betalen

De Klant dient te betalen met een van de volgende betaalmethoden: Bancontact / Mister Cash, Visa, Mastercard, iDEAL, Paypal of bankoverschrijving (alleen betaling vooraf). Als de Klant via een andere methode tracht te betalen is Botang niet aansprakelijk voor het verlies van de betaling of enige andere schade als gevolg van deze actie.

De prijzen op de Website zijn inclusief de wettelijke BTW maar exclusief verzendkosten. Typefouten en prijswijzigingen zijn voorbehouden.

Botang behoudt zich het recht om op elk moment, voor welke reden dan ook en zonder kennisgeving, een Bestelling van een Klant te weigeren.

Botang neemt passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische overdracht van gegevens te beveiligen en zorgt voor een veilige omgeving voor online betalingen.

Indien de Klant niet aan de betalingsverplichting(en) voldoet, zal Botang de Klant hierop wijzen. De Klant heeft na deze berichtgeving 14 dagen de tijd om alsnog aan de betalingsverplichting(en) te voldoen. Doet de Klant dit niet, dan is de Klant boven op het verschuldigde bedrag ook de wettelijke rente verschuldigd en is Botang gerechtigd om door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen.

 

3. Retourneren

De Klant is gerechtigd om een Bestelling van een Product te annuleren of herroepen binnen 14 dagen na ontvangst van de volledige Bestelling en zonder opgave van reden. Botang mag om een reden vragen, maar Klant is niet verplicht om de reden op te geven.

De Klant dient zorgvuldig om te gaan met het bestelde Product en de verpakking daarvan tijdens de bedenkperiode. De Klant zal het Product uitpakken en/of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Klant het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals deze dat in een winkel ook zou doen.

Indien de Klant gebruik wenst te maken van het herroepingsrecht, dient de Klant Botang hiervan op de hoogte te stellen door een email te sturen aan info@botang.be of op een andere ondubbelzinnige wijze.

Wanneer de Klant Botang op de hoogte heeft gesteld dat deze het herroepingsrecht uit wil oefenen, dient de Klant binnen 14 dagen vanaf die melding het Product terug te sturen naar Botang. Het Product zal worden teruggestuurd in de originele staat, en waar mogelijk in de originele verpakking. Botang zal duidelijke instructies geven over de retourzending.

De verantwoordelijkheid en risico van tijdelijke uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de Klant.

De Klant draagt de kosten voor het terugzenden van het Product, ook als de originele verzending gratis was voor de Klant.

Los van het algemene herroepingsrecht heeft de Klant ook het recht om een Bestelling of Product binnen 14 dagen na ontvangst terug te sturen aan Botang, indien een of meerdere Product(en) is/zijn geleverd met gebreken, of niet conform de geplaatste Bestelling. De Klant heeft in dit geval het recht om op kosten van Botang het Product te retourneren en ofwel een vervangend Product, ofwel restitutie te ontvangen.